venerdì 10 ottobre 2008

Daily Polls

Nazionali
Rasmussen Reports (7-9 ott.) Obama +5 (=)
Gallup Tracking (7-9 ott.) Obama +10 (+1)
Battleground Tracking (6-9 ott.) Obama +8 (-5)
Hotline Tracking (7-9 ott.) Obama +7 (-1)
Reuters/Zogby Tracking (7-9 ott.) Obama +5 (-1)
Time (3-6 ott.) Obama +6 (+1)
FOX News (8-9 ott.) Obama +7 (-1)
Newsweek (8-9 ott.) Obama +11 (-11)
Media RCP Obama +7.1%

Statali
Florida (Strategic Vision) Obama +8 (-11)
Georgia (InAdv) McCain +3 (-3)
Ohio (Strategic Vision) Obama +2 (-5)
Ohio (InAdv) Obama +5 (-3)
Oregon (Rasmussen) Obama +11 (-7)
Wisconsin (Research 2000) Obama +10 (-4)

Nessun commento: